O galerii

Milanówek - bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej - był miejscem, gdzie 3 lutego 1945r. - zaledwie 17 dni po wyzwoleniu - powstał Warszawski Okręg Związku Polskich Artystów Plastyków. Do pierwszego Zarządu weszli: Jan Cybis (prezes), Henryk Kuna, Janusz Podoski, Hipolit Pola ński, Artur Nacht Samborski i Jan Szczepkowski. Milanówek chlubi się faktem, że pierwszą po wojnie wystawę wybitnych polskich artystów zorganizowano właśnie w naszym mieście. Uroczystego otwarcia dokonał arcybiskup Antoni Szlagowski w dniu 12 sierpnia 1945 r. w budynku przy ul. Piłsudskiego - róg Rynkowej (obecnie gmach Poczty). Wzięło w niej udział 39 twórców. W 50. rocznicę tego wydarzenia Galeria ARS LONGA wraz z Ministerstwem Kultury i Sztuki, przy udziale władz miasta, a także licznej grupy osób wspierających, zorganizowała wystawę jubileuszową pt. "50 lat później w Milanówku". Na wystawie tej zaprezentowano prace 35 najwybitniejszych współczesnych artystów polskich. Wchodzą one obecnie w skład stałej ekspozycji Galerii. Cyklicznie odbywające się w Galerii wernisaże pozwalają bliżej zapoznać się z twórczością poszczególnych artystów. Wśród prezentowanych wystaw na szczególną uwagę zasługują: wystawa rzeźby prof. Adama Myjaka, wystawa rzeźby sakralnej prof. Gustawa Zemły, zorganizowana w 40-lecie pracy artystycznej i pedagogicznej twórcy, wystawa grafiki Marka Jaromskiego. Warto podkreślić, iż otwarcia wystawy prof. Zemły dokonał prymas Polski Józef kardynał Glemp w obecno.ci artysty-jubilata, księży koncelebrujących w tym samym dniu mszę św. z okazji 70-lecia tutejszej Parafii św. Jadwigi, w obecności krytyków sztuki i blisko 700 przybyłych na wernisaż miłośników sztuki z Warszawy i innych miast oraz mieszkańców Milanówka. Ekspozycje rzeźb w otoczeniu wiekowych dębów przypomniały, że rzeźba zawsze miała swe miejsce w plenerze. Przyjaźnie międzynarodowe zaowocowa ły zaprezentowaniem wystawy prac młodej fińskiej artystki Jenni-Julia Wallinheimo malującej na jedwabiu, co nawiązywało do tradycji Milanówka jako centrum polskiego jedwabnictwa. Tę ostatnią wystawę zorganizowano przy udziale Ambasady Republiki Finlandii.