O galerii

Milanówek - bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej - był miejscem, gdzie 3 lutego 1945r. - zaledwie 17 dni po wyzwoleniu - powstał Warszawski Okręg Związku Polskich Artystów Plastyków. Do pierwszego Zarządu weszli: Jan Cybis (prezes), Henryk Kuna, Janusz Podoski, Hipolit Pola ński, Artur Nacht Samborski i Jan Szczepkowski. Milanówek chlubi się faktem, że pierwszą po wojnie wystawę wybitnych polskich artystów zorganizowano właśnie w naszym mieście. Uroczystego otwarcia dokonał arcybiskup Antoni Szlagowski w dniu 12 sierpnia 1945 r. w budynku przy ul. Piłsudskiego - róg Rynkowej (obecnie gmach Poczty). Wzięło w niej udział 39 twórców. W 50. rocznicę tego wydarzenia Galeria ARS LONGA wraz z Ministerstwem Kultury i Sztuki, przy udziale władz miasta, a także licznej grupy osób wspierających, zorganizowała wystawę jubileuszową pt. "50 lat później w Milanówku". Na wystawie tej zaprezentowano prace 35 najwybitniejszych współczesnych artystów polskich. Wchodzą one obecnie w skład stałej ekspozycji Galerii. Cyklicznie odbywające się w Galerii wernisaże pozwalają bliżej zapoznać się z twórczością poszczególnych artystów. Wśród prezentowanych wystaw na szczególną uwagę zasługują: wystawa rzeźby prof. Adama Myjaka, wystawa rzeźby sakralnej prof. Gustawa Zemły, zorganizowana w 40-lecie pracy artystycznej i pedagogicznej twórcy, wystawa grafiki Marka Jaromskiego. Warto podkreślić, iż otwarcia wystawy prof. Zemły dokonał prymas Polski Józef kardynał Glemp w obecno.ci artysty-jubilata, księży koncelebrujących w tym samym dniu mszę św. z okazji 70-lecia tutejszej Parafii św. Jadwigi, w obecności krytyków sztuki i blisko 700 przybyłych na wernisaż miłośników sztuki z Warszawy i innych miast oraz mieszkańców Milanówka. Ekspozycje rzeźb w otoczeniu wiekowych dębów przypomniały, że rzeźba zawsze miała swe miejsce w plenerze. Przyjaźnie międzynarodowe zaowocowa ły zaprezentowaniem wystawy prac młodej fińskiej artystki Jenni-Julia Wallinheimo malującej na jedwabiu, co nawiązywało do tradycji Milanówka jako centrum polskiego jedwabnictwa. Tę ostatnią wystawę zorganizowano przy udziale Ambasady Republiki Finlandii.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa prac prof. Józefa Szajny zorganizowana w 1999 roku, a także "Czas nadziei" - wystawa prac artystów tworzących w ramach kultury niezależnej. Pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Grodziskiego.

Liczne grono osób skupionych wokół Galerii ARS LONGA przyczynia się do tego, że wernisaże mają tu rangę wydarzeń kulturalnych na skalę krajową, co podnosi prestiż miasta. Uatrakcyjnieniem prezentacji współczesnej twórczości jest eksponowanie jej w towarzystwie zabytkowych mebli, co pozwala naocznie przekonać się, że wszystkie rodzaje sztuki współczesnej i dawnej mogą ze sobą współistnieć, a także mogą się uzupełniać.

W marcu 2004 r. w Galerii odbyło się I Milanowskie Forum Kultury zainicjowane przez Towarzystwo Miłośników Milanówka i Galerię ARS LONGA.

Grażyna Śniadewicz